Pestprotocol

Het doel van onze aanpak is het pesten te bestrijden door middel van samenwerking tussen pestslachtoffers, daders, opvoeders en onderwijsgevenden. Wij maken hierbij gebruik van de informatie en materialen aangeboden door de site: http://www.pestbriefje.com/

Voor u belangrijk om te weten
De mentor van uw zoon/dochter is het eerste aanspreekpunt wat betreft melding van pesten. Wanneer uw zoon/dochter melding maakt van pesten, geeft de mentor naar aanleiding van deze melding een vragenlijst aan uw zoon/dochter welke hij/zij direct op school, of thuis, invult. Indien voor de laatste optie wordt gekozen, dient uw zoon/dochter de ingevulde vragenlijst de volgende dag weer mee te nemen en in te leveren bij de mentor. De mentor geeft vervolgens aan genoemde pester de ingevulde vragenlijst van slachtoffer en een vragenlijst die genoemde pester zelf in moet vullen. In deze vragenlijst wordt verwezen naar de vragenlijst van het slachtoffer waarbij genoemde pester aan kan geven of hij/zij zich herkent in het verhaal. Beide vragenlijsten en een brief, welke door ouders/verzorgers ondertekend dient te worden, worden aan ouders/verzorgers van beide partijen opgestuurd. In een bijgesloten retourenveloppe dienen de lijsten en brief aan mentor te worden terug gestuurd, binnen drie werkdagen. Na ontvangst worden de lijsten en de brief in het dossier van betreffende leerlingen bijgevoegd. 

Registratie en directe betrokkenheid
Op deze manier wordt elk pestmoment geregistreerd en worden ouders/verzorgers er direct bij betrokken. Uw medewerking in deze is van groot belang. Indien ouders/verzorgers een gesprek met de mentor wensen aangaande het pestincident kunnen zij dit aangeven op de brief die is bijgevoegd bij de vragenlijsten. De mentor neemt dan contact met u op om een afspraak te plannen. Na drie meldingen over pestgedrag van uw zoon/dochter wordt u door betreffende domeinleider/mentor uitgenodigd voor een gesprek.Contactgegevens

Ravelijnstraat 2A
4651 DT Steenbergen

Postadres: Postbus 56
4650 AB Steenbergen

Telefoon: 0167-525070
info@ravelijnstb.nl