CIOS Klas

Enkele jaren geleden is de scholengroep een convenant aangegaan met het CIOS. Dit is de MBO-opleiding voor Sport en Bewegen en bevindt zich in Goes en Breda. We hebben met hen de afspraak gemaakt dat onze leerlingen al tijdens hun opleiding op de ZoomMavo de onderdelen van het toelatingsexamen kunnen afronden. Dit is als volgt georganiseerd:

Leerlingen starten in klas 3 met een extra uur sport. Daar worden alle motorische vaardigheden geoefend die nodig zijn om toegelaten te worden voor het CIOS. Samen met de CIOS klassen van 't Ravelijn en het ZuidWestHoek College worden er vijf maal per jaar verschillende testen afgenomen. Na deze testen weten de leerlingen wat ze nog moeten verbeteren. Naast het oefenen van motorische vaardigheden oefenen de leerlingen ook met het lesgeven aan elkaar. In klas 4 wordt er verder geoefend en worden nogmaals de testen afgenomen. Bij voldoende wordt het onderdeel afgevinkt. Als naast de motorische vaardigheden ook het gedrag en de werkhouding in orde zijn, dan worden de leerlingen direct toegelaten op het CIOS.

Contactgegevens

Noordzijde Zoom 61
4613 AB Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-240292
info@zoommavo.nl