Techniek

In de sector techniek worden de lessen voor het intrasectorale programma ‘Techniek- breed' aangeboden op het techniekplein. Dit is een grote ruimte waarin meerdere groepen tegelijk aan het werk zijn. De leerlingen werken zelfstandig of in groepjes aan opdrachten. De laatste jaren wordt in het bedrijfsleven steeds meer naar "all-round"-medewerkers gevraagd. Met de opleiding 'Techniek-Breed' wordt op deze landelijke vraag ingespeeld.

Het is mogelijk om de opleidingen in de sector techniek in één van de volgende drie leerwegen te doen:
basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of gemengde leerweg.
Bij de laatste leerweg krijg je meer theorievakken en minder les in het beroepsgerichte vak.

We laten de leerlingen in leerjaar 3 kennismaken met diverse werkvelden in de sector techniek. Hierbij valt te denken aan onderdelen uit de afdelingsprogramma's van bouw-, metaal- en elektrotechniek, aangevuld met modules uit installatie-, motorvoertuigen-, vliegtuig- en procestechniek. Naast het aanbieden van de lessen op het techniekplein vinden we het ook belangrijk dat leerlingen weten dat de stelling van Phytagoras (= wiskunde) te maken heeft met het maken van een kozijn, bouwhaak, e.d. We willen de samenhang tussen de theorievakken en de beroepsgerichte vakken laten ervaren.

Na de kennismakingsmodules?
Na de brede oriëntatie zijn er verschillende mogelijkheden om het diploma techniek-breed te halen. Leerlingen kunnen zich specialiseren in één van de afdelingen van de sector techniek of, als zij bijvoorbeeld elektricien willen worden, doorlopen alle modules die daarvoor nodig zijn. Verder hebben de leerlingen de mogelijkheid om hun keuze voor een beroep uit te stellen en kunnen zij alle aspecten van techniek verkennen en ontdekken. Leerlingen volgen het examenprogramma van techniek-breed en halen een diploma, waarbij zij naast de verplichte onderdelen zelf modules kunnen kiezen waarin zij geïnteresseerd zijn.

Wat kan een leerling met een vmbo-diploma ‘techniek-breed'?
Als een leerling bij ons het diploma haalt kan hij altijd verder leren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), bijvoorbeeld op het ROC, niveau 2 t/m 4. Dit is afhankelijk van de leerweg die hij heeft gevolgd.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl