Onderwijs in de 21ste eeuw

Het begrip ‘Onderwijs in de 21e eeuw'  of ‘Vaardigheden van de 21e eeuw' (in het Engels: ‘21st century skills') wordt steeds vaker gehoord.

Waarom is dat zo en wat wordt er dan mee bedoeld? 

De wereld om ons heen verandert, vooral voor jongeren, in razend tempo. Technologische ontwikkelingen hebben een enorme invloed op onze samenleving. Vrijwel iedereen heeft nu een smartphone met mobiel internet waarmee je waar en wanneer je maar wil (tijd- en plaatsonafhankelijk)  kunt werken en communiceren. Hierdoor raakt alles in een stroomversnelling en is de impact op het dagelijks leven enorm. Dit vraagt om heel andere accenten in het functioneren van studerenden en werkenden: de vaardigheden van de 21e eeuw

Het voortgezet onderwijs, dat voorbereidt op de fase van studeren en werken, zal goed op deze ontwikkelingen in moeten spelen. Het Nederlands onderwijs is goed, maar zal juist op dit vlak nog beter moeten worden.  Deze noodzakelijk verbeteringen kunnen niet plaatsvinden zonder verdergaande integratie van ict in het onderwijs, met meer van hetzelfde kan dit niet worden bereikt. ICT-bekwaamheid en mediawijsheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. 

Wereldwijd wordt nu  nagedacht over die vaardigheden van de 21e eeuw. Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat met name zeven vaardigheden bepalend zijn voor succes: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. Daarbij zijn enkele basisvoorwaarden, zoals een bepaald niveau op het gebied van taal en rekenen natuurlijk van belang; dit moet op orde zijn, maar daarmee zijn we er nog niet. 

Vaardigheden als kritisch denken en creativiteit (vooral in de zin van innovatieve oplossingen bedenken voor problemen) worden in de 21e eeuw steeds belangrijker. Tegenwoordig zijn de bronnen van informatie vrijwel onuitputtelijk waardoor het echt noodzakelijk is de waarde van die bronnen kritisch te kunnen beoordelen. Daarbij aansluitend is samenwerking ook zo'n belangrijke vaardigheid: je moet gebruik maken van je netwerk, vrijuit informatie en deskundigheid met elkaar delen, alleen kom je er niet meer aan uit in deze complexer wordende samenleving. 

De vraag hoe het onderwijs het beste kan inspelen op de vaardigheden van de 21e eeuw moet niet alleen door jongeren worden beantwoord, de dialoog is belangrijk. Mensen vanuit verschillende generaties moeten met respect en aandacht voor elkaar in gesprek; ieder vanuit de eigen belevingen, interesses en expertise.

Ook (of juist) binnen het onderwijs moet dit plaatsvinden; leerlingen en docenten kunnen elkaar in gesprek stimuleren tot nadenken over de aanpak van dit onderwerp en ieders rol daarin. Het klimaat daarvoor is op onze school gelukkig heel geschikt. Daarom vindt het gesprek op het Mollerlyceum al volop plaats en de resultaten daarvan worden razendsnel zichtbaar.

Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl