Beta

Het Mollerlyceum heeft zich ten doel gesteld om zich te ontwikkelen naar een onderscheidende bètaschool  door middel van uitdagend en innovatief bètaonderwijs. De aanpak berust op een  4-tal pijlers 

  1. Het actief involveren van kennisdragers van buiten het voortgezet onderwijs (gastdocenten uit de industrie , universiteiten en hogescholen).
  2. Het actief gebruik maken van kennis- en onderwijscentra elders om het curriculumaanbod verder te completeren.
  3. In samenspraak met het regionale bètasteunpunt  gebruik te maken van de beschikbare “kennisbank” waardoor actuele vernieuwingen op het gebied van pedagogiek/didactiek in de context van de vakgebieden wordt geplaatst.
  4. Een goed in de school verankerde elektronische leeromgeving (ELO/Magister) welke naast de reguliere methode (“het leerboek”) een steeds belangrijkere rol gaat innemen in het kunnen aanbieden van contextrijk onderwijs.

Zo zal in de richting van de bètavakken het onderzoekend practicum meer vorm gaan krijgen.

JetNet 

Onze school is aangesloten bij het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, JetNet genaamd, en heeft als doel het enthousiasmeren van jongeren voor een bètastudie en/of beroep.

De activiteiten die in het kader van JetNet worden georganiseerd bestaan uit een brede oriëntatie op de profielkeuze door middel van gastcolleges, uitdagende practica met een brede invalshoek en gerichte excursies op het snijvlak van biologie, natuurkunde en scheikunde.

Deze activiteiten starten in het 3e leerjaar en volgen de doorlopende leerlijn.

Vanuit het bedrijfsleven zijn wij momenteel gekoppeld aan Shell Moerdijk; deze multinational faciliteert op interactieve wijze enkele gastcolleges.

Het Mollerlyceum is hiermee een school die contextrijk bètaonderwijs verzorgt en de doorstroom naar een bètastudie binnen het HBO / WO aantoonbaar stimuleert.
Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl