Vecon Business School: een uniek predicaat 


  • In het schooljaar 2011-2012 heeft het Mollerlyceum de certificering tot Vecon Business School verkregen. We zijn de enige school in West-Brabant die dit  predicaat heeft. De Vecon Business School kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor de talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap en ondernemendheid.
  • Het Moller heeft hiervoor diverse onderdelen in het onderwijsaanbod aangebracht. Denk hierbij o.a. aan financiële educatie, een ondernemerschapstest en een les door een ondernemer in de klas. 
  • In de bovenbouw zijn er volop mogelijkheden voor de leerlingen om hun kennis te verdiepen en/of te verbreden met een extra aantal modules zoals elementair boekhouden, spelen van een managementgame, Nima marketingoriëntatie en een aantal gastsprekers uit het bedrijfsleven. 
  • Een school met het certificaat Vecon Business  School investeert in talentontwikkeling van leerlingen in m.n. het profiel Economie en Maatschappij. Door de extra modules wordt de aansluiting met dat vervolgonderwijs beter. Niet alleen hebben de leerlingen extra kennis en vaardigheden verworden, ze zijn ook actief betrokken bij de stof en hebben bewust gekozen voor extra's.
  • Met de Vecon Business School vullen we als het ware op hoogwaardige wijze een gat in de markt als het gaat om onderwijs gericht op economie en ondernemers
Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl