• Waarom de Europese Leerroute ? 

De samenleving wordt onmiskenbaar steeds internationaler en complexer. Onder invloed van moderne communicatietechnologie en snelle transportmogelijkheden, worden absolute grenzen steeds minder ervaren en komt het buitenland steeds dichterbij. 

Het programma van de Europese Leerroute op het Mollerlyceum is erop gericht om leerlingen voor te bereiden op het werken en leven in deze internationale samenleving. Jonge mensen zullen zich, met behulp van de Europese Leerroute, met meer enthousiasme en vertrouwen over de eigen grenzen heen ontwikkelen en leren samenwerken. Meer en meer zien we dat jongeren hun studie of stage geheel of gedeeltelijk in het buitenland volgen en ook onze eigen opleidingen worden steeds internationaler. Een goede talenkennis, vaardigheden als samenwerken, omgaan met moderne communicatiemiddelen en het verzorgen van presentaties  worden steeds belangrijker. Deze '21'st century skills' blijken  onmisbaar in onze internationale omgeving. 

 • Is de Europese Leerroute iets voor jou ?  

Ben je onderzoekend en nieuwsgierig, geïnteresseerd in andere landen en culturen, vind je het leuk om een andere taal te leren en te spreken, kijk je uit naar ontmoetingen met leeftijdsgenoten uit het buitenland? Dan is de Europese Leerroute op het Mollerlyceum misschien wel iets voor jou. 

Want: 

 • Je krijgt enthousiaste docenten die jou de wereld laten zien en beleven. 
 • Je leert nieuwe wegen bewandelen samen met leeftijdsgenoten van buiten Nederland. 
 • Je leert en werkt binnen een moderne leeromgeving. 
 • Je begint al op jonge leeftijd de wereld te verkennen en bent daardoor beter in staat dit later in je leven nog verder te gaan doen. 
 • Je gaat op uitwisseling en werkt digitaal samen met leeftijdsgenoten uit andere landen. 
 • Je leert 2 talen op hoog niveau en voor één daarvan kun je een extern taalcertificaat behalen. 
 • Je behaalt een certificaat dat al je prestaties op het gebied van internationalisering laat zien. 
 • Je maakt kennis met opleidingen en werk in het buitenland en internationale opleidingen in Nederland. 
 • Je leert je eigen mening te vormen over Europa, de Europese Unie, de internationale gemeenschap en de plaats van Nederland hierbinnen. 
 • Je doet zelf internationaal georiënteerd onderzoek en werkt aan vaardigheden waarmee je kunt leren en werken in een internationale omgeving. 
 • Je kunt meedoen aan een speciale wedstrijd voor Elos-profielwerkstukken
 • Je leert ondernemen en innovatief denken. 
 • Je leert hoe je buiten de lessen kunt samenwerken en communiceren. 
 • Je leert om een portfolio bij te houden met daarin al je gemaakte werkstukken.


ONDERBOUW

 • Het TOP-programma van de Europese Leerroute  

In klas 1 en 2 krijg je 4 lesuren per week, de zogenaamde Europa-uren, waarin natuurlijk Europa centraal staat. Aan de hand van 4 thema’s gaan we dieper in op geografie, historie, cultuur, economie en actualiteit van onze internationale samenleving. 

Er zal extra aandacht worden besteed aan vreemde talen, bijvoorbeeld doordat de lesstof in het Engels wordt aangeboden of door te communiceren met leeftijdsgenoten in het buitenland. Voor een presentatie in het Engels draai jij straks je hand niet meer om! We gaan op reis en nemen een kijkje in  een buitenlandse school. Ook brengen we een bezoek aan Brussel, het bestuurlijk hart van de Europese Unie. 

Vanaf klas 3 krijg je nog 2 Europa-uren per week, in de bovenbouw (klas 4 en 5) wordt het programma verder uitgediept en zullen vooral de uitwisselingen met andere scholen centraal staan. Jongeren uit heel Europa komen dan samen in het buitenland of op onze eigen school. 

De Europese Leerroute op het Mollerlyceum maakt deel uit van het netwerk van 40 scholen voor Europese Leerroute in Nederland, dat onder toezicht van het Europees platform staat.  

Dit  TOP- programma heeft een doorlopende leerlijn. Om aan het einde van je schoolloopbaan in aanmerking te komen voor het Elos-supplement, moet je alle leerjaren doorlopen hebben. Met dit supplement wordt de stap naar een internationale studie een stuk makkelijker. 

Meer informatie over onderwijs op een  school voor Europese Leerroute is te vinden op https://www.epnuffic.nl/voortgezet-onderwijs/elos

Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl