Bovenbouw


Het Europees Platform ziet er op toe dat leerlingen van een Elosschool een doorlopende leerlijn krijgen aangeboden (CFEC: Common Framework for European Competence, Nederlandse en Engelse versie). In de bovenbouw (Tweede Fase) ligt het accent enerzijds op het toewerken naar het examen, maar om naast het havo- of vwo-diploma ook het Elos-certificaat te kunnen verwerven, krijgt de Tweede Fase een specifieke inkleuring.

De leerlingen volgen het modulair opgebouwde vak Europakunde waarin verschillende Europees en internationaal getinte onderwerpen vanuit diverse vakken (als economie, geschiedenis en maatschappijleer) geïntegreerd worden belicht. Zowel voor havo als vwo bedraagt de studielast 160 uur, te verdelen over 4 modules van 40 uur.

Deelname aan reis- en projectactiviteiten met Europese partnerscholen kan ook aan het programma worden toegevoegd.
Tot slot mag zeker niet onvermeld blijven dat het Europees Platform serieuze eisen stelt aan de taalvaardigheid van de leerlingen die in aanmerking willen komen voor een Elos-certificaat.
  • Profielwerkstuk

Europa staat ook centraal bij het profielwerkstuk, de ‘meesterproef’ voor elke leerling in de Tweede Fase. In tweetallen wordt aan dit profielwerkstuk gewerkt en de studielast bedraagt 80 uur. Uitgangspunt moet zijn om te streven naar originele vormen van dit profielwerkstuk. Het profielwerkstuk dient op vwo volledig geschreven te worden in een moderne vreemde taal. Op havo moet het profielwerkstuk voorzien zijn van een samenvatting in een moderne vreemde taal.

  • Talencertificaten

Leerlingen worden getoetst op hun vaardigheden in de Engelse taal op het terrein van schrijven, spreken, luisteren en lezen. De leerlingen maken op twee momenten in hun schoolloopbaan een Anglia-toets.
Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl