Mediawijsheid
  • Alle klassen 1 t/m 3 volgen gedurende het schooljaar een module 'mediawijsheid'. Tijdens deze lessen word je onder leiding van je mediacoach bewuster van de mogelijkheden in de huidige online wereld.
  • Tijdens deze lessen is volop ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast werk je aan de hand van gerichte vragen en divers beeldmateriaal aan het leren reflecteren op je eigen online gedrag.
  •  Enkele onderwerpen die aan bod komen:

online privacy

social media

cyberpesten (digitaal pesten)

veilige wachtwoorden

online vrienden of "vrienden"?

grooming (online kinderlokkers)

reclame en misleiding

je toekomstige baan en social media

virtueel geld in online games

gamen en verslaving
Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl