Projectonderwijs

Gedurende het schooljaar worden drie projectweken georganiseerd voor klas 1 t/m 3. In een projectweek worden (vakoverstijgende) projecten aangeboden. Soms duurt een project een dagdeel of een hele dag, in andere gevallen duurt het project meerdere dagen of zelfs een hele week. In projectweken werken de leerlingen aan uitdagende opdrachten rond een bepaald thema. Aan vaardigheden als samenwerken, onderzoeken en presenteren wordt volop aandacht besteed.

Enkele voorbeelden van projecten van de afgelopen jaren:

Brugklas

Project Spijt, over pesten en respect met een film, voorstelling en workshops en project Middeleeuws Bergen op Zoom van de vakken geschiedenis en levensbeschouwing, met een wandeling door de stad en een bezoek aan verschillende kerken.

2e klas

Project Greenplanet waarin het thema duurzaamheid bij de vakken natuurkunde, aardrijkskunde en Engels centraal staat en project Escher en de stad Den Haag, een project van drie dagen van de vakken wiskunde, tekenen en geschiedenis. Onderdeel van dit project is een excursie naar Den Haag, waar een bezoek wordt gebracht aan ‘Escher in het paleis’ en een stadswandeling wordt gemaakt onder leiding van ervaren gidsen.

3e klas

Project Maak een film, een project waarin leerlingen leren hoe ze een script moeten schrijven voor een film en de film uiteindelijk ook zelf moeten maken en project LOB (loopbaan oriëntatie en –begeleiding), waarbij leerlingen worden voorbereid op hun profielkeuze door bijvoorbeeld verschillende gastsprekers die vertellen over hun beroep.

Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl