Rekenonderwijs
  • Sinds enkele examenjaren hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs te maken met de rekentoets. Voor vmbo en havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een diploma. Vanaf schooljaar 2016-2017 telt het cijfer van de rekentoets in het vwo ook mee in de kernvakkenregel. In het vmbo en havo telt in 2016- 2017 het cijfer van de rekentoets niet mee in de slaag-/zakbeslissing. Deelname aan de rekentoets is echter wel verplicht. Leerlingen die doubleren of zakken zijn verplicht de rekentoets over te doen.
  • Wij vinden het uiterst belangrijk in verband met de vervolgopleiding dat zowel havo- als vwo-leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau de rekentoets afronden. Om de leerlingen voor te bereiden op de rekentoets zijn wij een aantal jaren geleden gestart met het geven van rekenlessen in alle klassen met uitzondering van de examenklassen.
  • Rekenen wordt in klas 1 en 2 op de IPad aangeboden. Vanaf klas 3 gebeurt dit met een werkboek. De cijfers die hierbij worden gehaald tellen in de onderbouw als rapportcijfer mee bij het wiskundecijfer. In de bovenbouw krijgen de leerlingen een apart cijfer voor het vak rekenen.
  • De klassen in de bovenbouw kunnen vier keer aan de rekentoets deelnemen. De eerste keer wordt verplicht aangeboden in het voorexamenjaar. 
Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl