Talent ontwikkelen
  • Iedere leerling heeft talenten om op haar of zijn niveau te leren. Sommige leerlingen hebben ook heel bijzondere talenten op het gebied van bijvoorbeeld muziek, sport, tekenen of andere hobby’s.

  • Soms zijn die talenten goed zichtbaar voor iedereen, soms zijn ze verstopt. Sommige leerlingen weten heel goed hoe ze hun talenten kunnen gebruiken en halen daardoor mooie resultaten. Bij andere leerlingen lukt het niet altijd even goed om hun talenten op de juiste manier te gebruiken. We zeggen dan weleens: ‘Het zit er wel in, maar het komt er niet uit’.
  • Op het Mollerlyceum vinden we het heel belangrijk dat iedere leerling zijn talenten kan ontwikkelen. Als we merken dat dat niet lukt, gaan we samen met de leerling en de ouders op zoek naar de oorzaak.
  • Dat is niet altijd makkelijk, er kunnen diverse oorzaken voor zijn dat het talent niet optimaal gebruikt wordt. Een leerling kan bijvoorbeeld denken: ik kan het toch niet, dit is veel te moeilijk. Of misschien vindt de leerling het heel moeilijk om met teleurstellingen (bijvoorbeeld een laag cijfer) om te gaan. Ook kan de leerstof te makkelijk zijn en wordt de leerling te weinig uitgedaagd. Of een leerling doet buiten school heel veel dingen die allemaal leuker en interessanter zijn dan het werken op school.
  • Het is belangrijk om met elkaar in deze situaties te kijken naar manieren waarop de leerling weer gemotiveerd raakt, zodat het leren beter gaat. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk manieren waarop we de leerling begeleiden naar de noodzakelijke motivatie. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van interne en externe deskundigen.  Dit proces vraagt geduld, tijd en creativiteit van alle betrokkenen, maar kan uiteindelijk lonend zijn.
  • Leerlingen die hun bijzondere talenten extra willen ontwikkelen, krijgen ook alle kans op het Mollerlyceum. Als ze sporten op hoog niveau, kunnen ze aanspraak maken op bepaalde faciliteiten die ertoe bijdragen dat er alle ruimte is om de sport verder te ontwikkelen. Dit gaat altijd in goed onderling overleg. Het kan ook zo zijn, dat een leerling binnen een bepaald vak extra gemotiveerd is, daar talent voor heeft en juist daar extra uitgedaagd wil worden. Ook dan zal, in overleg, bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om hieraan te voldoen.
  • Het Mollerlyceum heeft twee gecertificeerde talentbegeleiders die ook de taak hebben van plus-coördinator waarbij ze samen met de vwo+ leerlingen hun individuele plustraject uitzetten. 
Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl