Begeleiding

  • Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor, deze is de spil in de begeleiding van de klas en de individuele leerling. De mentor is ook voor ouders het eerste aanspreekpunt voor vragen of bij problemen. In de onderbouw verzorgt de mentor iedere week een mentorles. Hierin wordt aandacht besteed aan studievaardigheden, maar ook aan het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen en de omgang met elkaar in de klas. Vanaf de derde klas speelt de mentor, in samenwerking met de decaan, een belangrijke rol bij de loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Hij voert de eerste gesprekken en volgt met de decaan het belangrijke proces van opleidings- en beroepskeuze op de voet. 

  • Decaan

De decaan stuurt en bewaakt vooral het LOB-proces binnen de school. Zij is de specialist binnen LOB. Verder informeert en assisteert zij de mentoren als het over loopbaanoriëntatie, beroeps- en studiekeuze gaat. Daarnaast onderhoudt de decaan externe contacten met veel onderwijsinstellingen. Bij haar kan de leerling na overleg met de mentor altijd terecht voor voorlichting en goede raad over de studie- en beroepskeuze.

  • Schoolvragenlijst

Voor de herfstvakantie  wordt in de brugklas een schoolvragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst geeft informatie over hoe een leerling de school ervaart. Gemeten wordt onder andere de motivatie voor schoolvakken, de tevredenheid met school en het zelfvertrouwen. De resultaten worden door de mentor samen met de teamleider geanalyseerd. Op basis van deze resultaten wordt bepaald of een leerling wellicht in aanmerking komt voor de training Beter Omgaan met Faalangst. Lees meer over deze training bij specifieke ondersteuning. Indien de resultaten van deze vragenlijst daartoe aanleiding geven, wordt contact opgenomen met de ouders.

Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl