Sociale veiligheid 

  • Het Mollerlyceum is steeds alert op een maximale sociale veiligheid, respectvol met elkaar omgaan is één van onze kernwaarden, daar besteden we tijdens de lessen dan ook veel aandacht aan. Zaken als pesten, agressie, intimidatie en discriminatie dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. Pesten komt helaas overal voor, steeds meer in digitale vorm (cyberpesten) en kan grote gevolgen hebben. Om leerlingen op de effecten van pesten te wijzen, wordt er door de school in projectvorm aandacht aan besteed. De aanpak bij pesten staat beschreven in het pestprotocol.

  • Het cyberpesten krijgt ook aandacht in speciale lessen mediawijsheid voor alle brugklasleerlingen. Voor een juiste omgang met de sociale media hanteren wij een protocol mediawijsheid met simpele en duidelijke afspraken. Zo zet het Mollerlyceum zich in om misbruik van digitale communicatiemiddelen tegen te gaan.
Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl