Scholen op de kaart
  • Zichtbare kwaliteit

Door middel van de volgende links zijn de ‘vensters' van de scholen van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs -dus ook het Mollerlyceum- te benaderen. 

Politiek, media, mensen in de straat. Vrijwel iedereen heeft een mening over het onderwijs. Er zijn oordelen, maar ook vooroordelen. Het gevolg is dat de dialoog over onderwijsprestaties vaak uitmondt in een stortvloed aan soms ongenuanceerde en onvolledige verhalen. Scholen hebben daar last van, zij willen immers graag in gesprek op basis van de werkelijkheid. Met ‘Scholen op de kaart' (een initiatief van de VO-raad) hebben scholen de mogelijkheid om die werkelijkheid in het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs in te brengen. 
Kort gezegd laten scholen via de website ‘Scholenopdekaart.nl' zien hoe ze presteren op twintig belangrijke graadmeters van het onderwijs. Deze vaste set gevalideerde indicatoren vormt de eenduidige basis waarmee scholen hun horizontale verantwoording kunnen inrichten en zich kunnen vergelijken met andere scholen. Een deel van de indicatoren wordt centraal (meestal vanuit DUO) ingevuld, een ander deel decentraal (door de scholen zelf). Door al bij de opzet uit te gaan van verschillende ‘vensters' (websites) kunnen scholen de informatie voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus ontsluiten: 
  • SchoolVenster 
Hiermee kan elke school eenvoudig de schoolprestaties op de eigen website publiceren. Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. 
  • ManagementVenster
Het managementinformatiesysteem voor eigen schoolgebruik. Scholen kunnen ermee inzoomen op hun eigen data en breder vergelijken (benchmarken). 
  • BenchmarkVO 
Informatie op sectorniveau in relatie tot de gegevens van alle VO-scholen in Nederland. Het gaat hierbij om centrale indicatoren en van de aan ‘Vensters' deelnemende scholen ook de decentrale indicatoren 
  • SchoolKompas
Informatie voor ouders en kinderen van de basisschool die een VO-school gaan kiezen. 

Een groot gedeelte van de VO-scholen in Nederland neemt op dit moment deel aan ‘Scholen op de kaart'. Hieronder bevinden zich alle OMO-scholen.


Via onderstaande link bevind zich het jaarverslag van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In het verslag vind je, naast uitgebreide informatie over de ontwikkelingen bij de vereniging, informatie over de inzet en resultaten op de verschillende scholen.

Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl