U bent hier:   Ravelijn > Home
  |  Inloggen

Article Details

Voedingsbeleid ’t Ravelijn Bericht geplaatst op: 16-3-2018

Voedingsbeleid ’t Ravelijn

Introductie
Het aantal kinderen met overgewicht, en ook het aantal volwassenen, stijgt de laatste jaren onrustbarend o.a. als gevolg van verkeerde eetgewoontes en te weinig beweging. Overgewicht op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor nu en later. Denk aan pesten, minderwaardigheidsgevoel, niet goed kunnen meekomen met sport- of bewegingsactiviteiten. Verder zijn er nog de gezondheidsrisico’s op latere leeftijd, zoals diabetes, hart-en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Kinderen brengen een groot deel van de week door op school waardoor dit een heel geschikte omgeving is om aan preventie van overgewicht te doen. Natuurlijk samen met de opvoeders!

Wij willen als school graag medewerking van ouders/verzorgers aangaande het eten, drinken tijdens pauzes op onze school.

Samen met de ouder- en leerlingenraad van onze school hebben we nu een voedingsbeleid vastgesteld. We vragen hierbij wel dringend uw begrip en ondersteuning. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van uw kind(eren).

Het is de keuze van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten meegeven. Aan de andere kant maakt uw kind deel uit van een klas waar de school afspraken voor opstelt. Er zijn grenzen in wat kinderen dus mee mogen nemen.

In het kader van de Gezonde School hebben we daarom een richtlijn opgesteld voor eten en drinken tijdens pauzes.

We willen gezond eten op onze school voor alle betrokkenen promoten om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van onze leerlingen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de pauzes. Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.

Eten tijdens pauzes
De kinderen eten elke dag gezond. We vragen ouders om geen koek, snoep of chips mee te geven.

Drinken
Leerlingen drinken tijdens de pauzes dranken zonder toegevoegde suikers. We vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven, omdat ze erg veel suiker bevatten. Energydrankjes zijn bij ons niet toegestaan. Leerlingen die toch bovenvermelde drankjes bij zich hebben, worden door surveillerende collegae daarop aangesproken. Namen worden doorgegeven aan mentoren, die vervolgens contact opnemen met ouders.


Winkel

We hebben in onze school een winkel, die geëxploiteerd wordt door “de Markies”.

Samen met de exploitant, iemand van de GGD en enkele collegae hebben we een scan gemaakt van hun assortiment. Dit assortiment is twee jaar geleden aangepast, zodat we voldoen aan de criteria voor de Gezonde School. 80% van het assortiment voldoet aan de criteria van het voedingscentrum. Dit geldt ook voor de automaten, die wij in onze school hebben staan. Onze ambitie is om dit percentage te gaan verhogen naar 90%.

Overige pijlers

§  Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen. Dit gebeurt met name tijdens wekelijkse lessen van het leergebied Mens & Natuur in leerjaar 1 en 2. In leerjaar 3 en 4 wordt hieraan aandacht besteed tijdens de praktijklessen van zorg & welzijn en biologie.

§  We laten de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een gezondheidsonderzoek uitvoeren in leerjaar 2. Dit onderzoek gebeurt ahv een enquête die leerlingen digitaal invullen tijdens het mentoruur. De ingevulde enquêtes worden gescreend. Leerlingen over wie zorgen bestaan mbt hun gezondheid worden uitgenodigd voor een vervolgonderzoek door een professional verbonden aan JGZ.

§  We wijzen ouders met kinderen die onder- of overgewicht hebben op gespecialiseerde trajecten.

§  We houden ouders betrokken door bijvoorbeeld regelmatig een bericht over gezonde voeding in onze nieuwsbrief te plaatsen.

§  Op onze school is altijd voor iedereen kraanwater beschikbaar.


Terug