Begeleiding
Mentor
De mentor is de spil in onze begeleiding. Hij kent de persoonlijke omstandigheden van zijn leerlingen, volgt zijn studieprestaties en staat altijd voor de leerling klaar. Bij de mentor kunnen de leerlingen en/of de ouders terecht voor vragen en advies. Als het nodig is neemt de mentor natuurlijk ook zelf contact met u op!

De mentor geeft ook lessen in sociale vaardigheid, dit heet leefstijl . In deze lessen leren de leerlingen rekening houden met anderen, gevoelens te uiten, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, beslissingen te nemen, ruzies oplossen etc. De leerling leert tijdens deze lessen zichzelf, maar ook hun klasgenoten goed kennen.

Tijdens de studieles leert je mentor hoe je het beste je huiswerk kunt leren en maken. Hierbij hoort ook het plannen van je werk en het aanleren van studieschema's. Hiermee gaat het studeren beter en gaan de leerlingen het ook leuker vinden.

Decanaat
Op alle scholen voor voortgezet onderwijs is een decaan. Wat is nu een decaan en wat doet hij? De decaan organiseert en coördineert activiteiten die te maken hebben met de loopbaanoriëntatie en begeleiding. De decaan is ook diegene die leerlingen, samen met de mentor, begeleidt en informeert bij alles wat te maken heeft met studie en/of beroepskeuze.
 
In het tweede leerjaar kunnen leerlingen bij de decaan terecht voor ondersteuning bij het kiezen van een afdeling in de bovenbouw. In het derde leerjaar verzorgen de decanen alle informatie over het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het vierde leerjaar staat het oriënteren op vervolgstudies en beroepen en het inschrijven voor een vervolgstudie centraal. Er wordt gewezen op open dagen van verschillende scholen, de mogelijkheid een opleidingsmarkt te bezoeken, maar ook bij het solliciteren en vinden van een baan wil de decaan behulpzaam zijn. Zowel leerlingen als ouders kunnen bij de decaan terecht om antwoord te vinden op vragen of problemen. Ouders worden ook op de informatieavonden van elk leerjaar geïnformeerd.
 
Op donderdag is onze decaan, de heer J. Oudesluijs, beschikbaar 
Ook is het mogelijk om via telefoon of mail een afspraak met hem te maken.

Telefoon school: 0167- 52 50 70
Mobiele telefoon: 06 -5074 9417
Mailadres: j.oudesluijs@ravelijnstb.nl

Begeleiding op maat
Jaarlijks wordt in leerjaar 1 en 2 de SchoolVragenLijst (SVL) afgenomen. De resultaten worden verwerkt. Op basis van deze uitslag wordt bepaald of een leerling wellicht in aanmerking komt voor faalangstreductraining of sociale vaardigheidstraining.Deze training wordt verzorgd door speciaal hiervoor opgeleide collega's.
Contactgegevens

Ravelijnstraat 2A
4651 DT Steenbergen

Postadres: Postbus 56
4650 AB Steenbergen

Telefoon: 0167-525070
info@ravelijnstb.nl