Bij ons studeren

't Ravelijn is de middelbare school in Steenbergen voor:

- de TECHmavo
- de theoretische leerweg (MAVO)
- de gemengde leerweg
- de kaderberoepsgericht leerweg
- de basisberoepsgerichte leerweg


Vorig schooljaar vierden wij het eerste lustrum van ’t Ravelijn. In de afgelopen 5 jaar is onze school gegroeid van een kleine 300 leerlingen naar een school van 620 leerlingen. Door onze manier van werken zijn ook deze 620 leerlingen net zo gekend als in de jaren ervoor. 

In januari hebben we te horen gekregen van de vertegenwoordiger namens de staatssecretaris en staten generaal van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat onze school zich excellent mag noemen. Een hele prestatie van ons team, onze leerlingen, ouders en alle andere betrokkenen bij onze school. 

Het mooie van dit predicaat is dat de jury alle leerwegen binnen onze school als excellent heeft beoordeeld. 

Contactgegevens

Ravelijnstraat 2A
4651 DT Steenbergen

Postadres: Postbus 56
4650 AB Steenbergen

Telefoon: 0167-525070
info@ravelijnstb.nl