Leerlingenraad

De leerlingenraad vormt de officiële vertegenwoordiging van de leerlingen. In goede harmonie met de directie levert de leerlingenraad ook een bijdrage aan de organisatie van evenementen.

 

 

Dit is de Leerlingenraad van ’t R@velijn: een groep enthousiaste leerlingen die zich inzet voor alle leerlingen van onze school. Wij willen er voor zorgen dat de school een prettige en leuke leeromgeving is.  Ieder lid van de leerlingenraad is daarom een aanspreekpunt waar je terecht kunt met problemen, opmerkingen of suggesties over de school.
Contactgegevens

Ravelijnstraat 2A
4651 DT Steenbergen

Postadres: Postbus 56
4650 AB Steenbergen

Telefoon: 0167-525070
info@ravelijnstb.nl