Zorg
Op 't Ravelijn hebben we te maken met ongeveer 450 leerlingen. Zoals op iedere school komen we ook bij onze leerlingen wel eens problemen tegen. Deze problemen variëren in omvang en liggen op verschillende gebieden.
  • Problemen op het gebied van de studie
  • Problemen op het gebied van de beroepskeuze
  • Problemen op sociaal-emotioneel gebied

Leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied hebben het vaak zwaarder dan hun omgeving vermoedt. Enkele voorbeelden van dit soort problemen zijn: problemen in de relatie met iemand (docent, medeleerling, vriend, vriendin, familie, ouders/verzorgers); echtscheidingsproblematiek; pesten; eenzaamheid; ziekte; overlijden etc.

Uiteraard hebben al dit soort problemen invloed op het welbevinden van de leerling en dus ook op zijn/haar prestaties op school.

Leerlingen met dit soort problemen kunnen uiteraard terecht bij de mentor. Als de mentor van mening is dat het probleem hem/haar overstijgt, dan kan de leerling aangemeld worden bij het zorgteam. De leerling kan dan geadviseerd worden een gesprek aan te gaan met één van de vertrouwenspersonen of er volgt een doorverwijzing naar een training binnen de school of een doorverwijzing naar een hulpverleningsinstantie buiten de school.

Download hier het zorgplan van onze school.
Contactgegevens

Ravelijnstraat 2A
4651 DT Steenbergen

Postadres: Postbus 56
4650 AB Steenbergen

Telefoon: 0167-525070
info@ravelijnstb.nl