Onderwijs

Binnen onze scholengroep wordt op collegiale wijze een hoogkwalitatief en breed onderwijsaanbod verzorgd, dat zich uitstrekt tot alle leerwegen van het vmbo (inclusief mavo en leerwegondersteunend onderwijs). De ruime geografische dekking wordt mogelijk gemaakt door de strategische locatie van de scholen in de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen. Hierbij worden centrale beleidskaders met de kracht van een specifieke pedagogisch-didactische visie en eigen lokale verworvenheden tot effectieve onderwijs- en begeleidingsformules gecombineerd.

De OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. kent het volgende onderwijsaanbod:

 

- ’t Ravelijn: mavo en vmbo

- ZuidWestHoek College: mavo en vmbo

 

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de afzonderlijke websites van de scholen.
Contactgegevens

Postadres:
Postbus 17
4600 AA Bergen op Zoom

 

Bezoekadres:
Bolwerk-Zuid 170
4611 DX Bergen op Zoom

 

Tel: 0164-213520
E-mail: info@sgboz.nl