Wie wij zijn

De OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. wordt geleid door de algemeen directeur, die met de directeuren van de verschillende scholen en het directielid financiën samen het managementteam van de scholengroep vormt. Hun voornaamste taak is de centrale beleidsvoorbereiding en de onderlinge afstemming van de beleidsuitvoering binnen de scholen. De directie wordt ondersteund door het centraal stafbureau.

Medenzeggenschapsraad

De OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. kent een medezeggenschapsraad. Deze is samengesteld vanuit de verschillende geledingen van de aangesloten scholen.

Raad van advies

Als klankbord voor de algemene directie heeft de scholengroep een raad van advies. De raad van advies bestaat uit personen die geworteld zijn in de lokale en regionale gemeenschap. De algemene directie legt belangrijke beslissingen over de positie van de scholengroep aan hen voor.
Op zijn beurt adviseert de raad van advies de algemene directie over zaken als het onderwijsbeleid en de uitvoering hiervan.
Voorzitter: Th.J.J. Schots.
Contactgegevens

Postadres:
Postbus 17
4600 AA Bergen op Zoom

 

Bezoekadres:
Bolwerk-Zuid 170
4611 DX Bergen op Zoom

 

Tel: 0164-213520
E-mail: info@sgboz.nl