Telefoon

Medewerkers van de ZoomMAVO zijn te bereiken via het telefoonnummer van de school 0164 - 240292 (of 0164 - 241550) en via hun mailadres op school.

Belt u de school en is een docent of functionaris niet meteen bereikbaar, dan informeert de conciërge de persoon in kwestie zodat er later contact opgenomen kan worden. 

Gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden in de gids in geen enkel geval privé-adressen en privé-telefoonnummers vermeld. 

Calamiteitennummer

Het kan nodig zijn om dringend contact te zoeken met de school buiten de normale openingstijden van de school.  In zo'n geval, waarbij u de gewenste informatie bijvoorbeeld niet via de website kunt inwinnen en uw vraag of boodschap geen uitstel duldt, kunt u de school buiten kantooruren bereiken via 06-40901512
Contactgegevens

Noordzijde Zoom 61
4613 AB Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-240292
info@zoommavo.nl