E-learning

Voor de komende generatie is ICT een vast onderdeel van hun leven geworden. De leefwereld van deze generatie is aanzienlijk veranderd. Ook op de ZoomMavo is het gebruik van ICT binnen het onderwijsaanbod vanzelfsprekend. De inzet van ICT is geen doel op zich maar draagt bij aan doelstellingen van de school zoals ‘maatwerk’ en ‘betekenisvol leren’. Maatwerk is het aansluiten op verschillen tussen leerlingen. Betekenisvol leren betekent het aansluiten op de leefwereld van de leerling van nu, jullie dus!

Werken met iPads

Naast de ELO en de schoolboeken wordt er binnen vier vakken in klas twee volledig met een digitale methode gewerkt. Je krijgt de leerstof van de vakken Nederlands, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde  en rekenen webbased aangeboden en kunt deze verwerken op je eigen iPad. Deze nieuwe digitale leerstof doet naast het leren van theoretische kennis ook een beroep op samenwerken, onderzoeken en presenteren. Dit sluit perfect aan bij de 21st Century Skills en bij de leefwereld van de leerlingen van vandaag de dag.

ELO

Onze leerlingen werken binnen een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Leerlingen en docenten kunnen plaats- en tijdonafhankelijk werken en leren. Met studiewijzers wordt er per leerjaar per vak leerstof digitaal aangeboden. Daarnaast heeft de ELO een berichtenservice en kunnen leerlingen en ouders de cijfers en de voortgang bekijken.

Draadloos netwerk 

In de hele school kan de leerling met een eigen device het internet op via het draadloos netwerk. Zo is het mogelijk leerstof te vinden in de ELO of informatie op het web , te leren en te communiceren, onafhankelijk van tijd, plaats en docent.

Contactgegevens

Noordzijde Zoom 61
4613 AB Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-240292
info@zoommavo.nl