Taal en rekenen

Omdat er steeds hogere eisen worden gesteld op het gebied van taal en rekenen krijgen de leerlingen in elk leerjaar gedurende 20 weken een extra uur taal en rekenen. Gestart wordt met de basisvaardigheden en later wordt er toegewerkt naar het referentieniveau 2F, dat omschreven staat op www.taalenrekenen.nl . We werken in de brugklas met de toetsen van Diataal. Aan het begin van het jaar krijgt iedereen een taal- en rekentoets, zodat elke leerling op zijn eigen niveau daarna geholpen kan worden aan het verbeteren daarvan.

Contactgegevens

Noordzijde Zoom 61
4613 AB Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-240292
info@zoommavo.nl