Aanmelden

Een leerling kan worden aangemeld met onze aanmeldingskaart of door contact op te nemen met de teamleider mavo Dhr. van de Ree. 

LET OP: de inschrijving is alleen geldig wanneer de volgende documenten worden ingeleverd:

  • een kopie van identiteitskaart of paspoort.
  • Aanmelden klas 2 mavo (2017-2018)
  • Aanmelden klas 3 mavo (2017-2018)
  • aanmelden klas 4 mavo (2017-2018)

TOELATINGSEISEN:

Als een leerling is aangemeld, beslist een toelatingscommissie over zijn toelating. Er wordt gekeken naar de adviezen die de leerling meebrengt. Alleen instroom vanaf leerjaar 2 mavo is vanaf dit schooljaar nog mogelijk. 
Contactgegevens

Noordzijde Zoom 61
4613 AB Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-240292
info@zoommavo.nl