Begeleiding

U vindt hier hoe wij als school de begeleiding hebben georganiseerd: 

Mentor 

De mentor is de spil binnen onze begeleiding. Hij is goed op de hoogte van het wel en wee van zijn mentorleerlingen en volgt ze op de voet.
Hij kent hun persoonlijke omstandigheden en studieprestaties en staat altijd klaar. Als hij zelf eens niet direct het antwoord op een vraag weet, kent hij in de school als geen ander de weg die wél een oplossing biedt. Zo nodig legt hij zelf het eerste contact met de leerling en/of de ouders. Deze kunnen natuurlijk ook rechtstreeks contact met hem opnemen als ze dat nodig vinden. Maar de mentor doet meer. Hij speelt een grote rol bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Hij voert de eerste gesprekken en volgt met de decaan het belangrijke proces van opleidings- en beroepskeuze op de voet. Het mentoruur staat wekelijks standaard op het rooster van een leerling.

Coördinator

De coördinator geeft leiding aan een team van docenten en mentoren. Dit team is belast met de volledige begeleiding van de leerling. De coördinator werkt samen met de mentoren.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, afgekort LOB, houdt meer in dan alleen advies bij het kiezen van een beroep. LOB is een vast deel van het onderwijspakket. Ook in de ‘gewone lessen’ oefenen we vaardigheden die belangrijk zijn voor je verdere opleiding; zo wordt een les over de Industriële Revolutie ineens ook een les over hoe je goed kunt discussiëren.

Natuurlijk staat een leerling er ook hier niet alleen voor. Hij wordt allereerst bijgestaan door de docenten. Zij geven informatie over hun vak en bespreken zaken, die voor de loopbaan van de leerling belangrijk kunnen zijn. Mentoren, coördinatoren en decaan voeren binnen LOB gerichte adviesgesprekken. Op die manier vullen zij samen het proces van de profiel- of leerwegkeuze effectief in. 

Studiebegeleiding door de docenten

Een goede werkhouding is de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle schoolcarrière. Onze leerlingen krijgen vanaf het begin ruimschoots de gelegenheid deze werkhouding zelf te ontwikkelen. De docenten spelen er ook tijdens hun lessen voortdurend op in. Als dit niet helemaal soepel gaat, dan ziet de vakdocent dit natuurlijk als eerste. Samen met de leerling en (eventueel) collega’s zoekt hij naar een passende oplossing. Binnen het 45-minutenrooster nemen alle leerlingen deel aan Zoomuren. Voor brugklasleerlingen is hiervan één les gereserveerd voor ‘studievaardigheden’.

Zorg

Het zorgteam komt in beeld als de mentor bij een probleem met een leerling advies nodig heeft. De leerlingbegeleider voert enkele gesprekken met de leerling en probeert tot een oplossing te komen. Bij grotere problemen wordt de zorgcoördinator ingeschakeld die het probleem voor kan leggen in het Zorg Advies Team. Hierin zitten ook deskundigen van buiten school

Dyslexie, dyscalculie

In de onderbouw krijgen de leerlingen dyslexie-begeleiding tijdens de Zoomtijd. Daarnaast wordt het dyslexieprotocol gehanteerd. Ook een dyscalculieprotocol is aanwezig.
Contactgegevens

Noordzijde Zoom 61
4613 AB Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-240292
info@zoommavo.nl