Klankbordgroep

De klankbordgroep is eigenlijk de ouderraad van de ZoomMavo: Ouders van alle leerjaren zijn hierin vertegenwoordigd. Om de 6 á 7 weken is er een bijeenkomst met de locatiedirecteur om actuele zaken te bespreken. Daarnaast zetten zij zich in op de Open Dag en andere schoolactiviteiten. Ouders kunnen zich op de eerste informatieavond, of later via de mentor, voor de klankbordgroep aanmelden.

Contactgegevens

Noordzijde Zoom 61
4613 AB Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-240292
info@zoommavo.nl