Scholen op de kaart

Door middel van de volgende links zijn de ‘vensters' van de scholen van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. -dus ook de ZoomMAVO- te benaderen.

Politiek, media, mensen in de straat. Vrijwel iedereen heeft een mening over het onderwijs. Er zijn oordelen, maar ook vooroordelen. Het gevolg is dat de dialoog over onderwijsprestaties vaak uitmondt in een stortvloed aan soms ongenuanceerde en onvolledige verhalen. Scholen hebben daar last van, zij willen immers graag in gesprek op basis van de werkelijkheid. Met ‘Vensters voor Verantwoording' (een initiatief van de VO-raad) hebben scholen de mogelijkheid om die werkelijkheid in het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs in te brengen. 

Kort gezegd laten scholen via de website ‘Scholen op de kaart' zien hoe ze presteren op twintig belangrijke graadmeters van het onderwijs. Deze vaste set gevalideerde indicatoren vormt de eenduidige basis waarmee scholen hun horizontale verantwoording kunnen inrichten en zich kunnen vergelijken met andere scholen. Een deel van de indicatoren wordt centraal (meestal vanuit DUO) ingevuld, een ander deel decentraal (door de scholen zelf). Door al bij de opzet uit te gaan van verschillende ‘vensters' (websites) kunnen scholen de informatie voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus ontsluiten: 

SchoolVenster 

Hiermee kan elke school eenvoudig de schoolprestaties op de eigen website publiceren. Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. 

Contactgegevens

Noordzijde Zoom 61
4613 AB Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-240292
info@zoommavo.nl