Onderwijs

Het ZuidWestHoek College is de school voor vmbo in de regio Zuidwesthoek. Op onze school volgen bijna 500 leerlingen les. Zij hebben een ruime keuze in onderwijsaanbod.

Alle vier de leerwegen van het vmbo zijn te volgen:
- de theoretische leerweg (Mavo)
- de gemengde leerweg
- de kaderberoepsgerichte leerweg
- de basisberoepsgerichte leerweg.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de leerweg met leerwegondersteuning (LWOO) te volgen. LWOO geeft extra mogelijkheden om de gekozen leerweg toch op een goede manier te kunnen volgen.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl