Dagelijkse gang van zaken

Begin en einde lessen
Aan het begin van de schooldag of na een pauze gaat de zoemer. Dit gebeurt 5 minuten voor het begin van de les. Leerlingen gaan dan naar de klas om op tijd te kunnen starten. Ook aan het einde van de les gaat de zoemer. Zo weten de leerlingen dat zij zo snel mogelijk naar de volgende les moeten gaan of dat zij pauze kunnen gaan houden.

Roosterwijzigingen en opvang van lesuitval
Bij afwezigheid van docenten wordt het rooster aangepast om de lessen zo goed mogelijk aaneen te laten sluiten. Soms lukt dit helaas niet. Tijdens uitgevallen lessen blijven alle leerlingen op school. Zij studeren dan onder toezicht van een docent, die ook de aanwezigheid controleert. Roosterwijzigingen worden op tijd aan de leerlingen bekend gemaakt.

Lestijden
De lessen starten om 08.30 uur (de eerste zoemer gaat dus om 08.25 uur). Het laatste (9e) lesuur eindigt om 16.10 uur. Op dagen met een verkort lesrooster eindigen de lessen uiterlijk om 14.40 uur. Via de onderstaande link zijn de huidige lestijden in te zien.

Lestijden 2018-2019

Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl