Aanpak van faalangst of examenvrees

Een leerling heeft soms meer dan normaal last van faalangst of examenvrees. Om hiervan zo min mogelijk nadeel te ondervinden kan hij deelnemen aan een trainingsprogramma. Hierin leert hij bewust omgaan met zijn gevoelens en gedachten, positiever denken, ontspanningstechnieken en hoe hij planmatiger kan werken.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl