Dyslexie

Als na officieel onderzoek dyslexie is geconstateerd, kan een leerling rekenen op passende begeleiding. Hierdoor worden de nadelige gevolgen voor zijn studie sterk beperkt. Binnen de school is in een protocol vastgelegd welke vormen van begeleiding en ondersteuning mogelijk zijn. Verder kan de leerling gebruik maken van extra faciliteiten, bijv. meer tijd bij een proefwerk of een examen. Als dit nodig is, wordt in overleg met de leerling en zijn ouders contact gelegd met externe deskundigen.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl