Huiswerkbegeleiding

Het ZuidWestHoek College is een aantal jaren geleden een samenwerking aangegaan met Hulp in Onderwijs (HIO). HIO is een instituut dat leerlingen kan begeleiden in hun schoolloopbaan in het Voortgezet Onderwijs. De school heeft tot deze samenwerking besloten omdat zij deze dienst erg ondersteunend vindt voor de leerlingen van de school. De samenwerking houdt in dat de school ruimte ter beschikking stelt aan HIO en dat zij onderling contact onderhoudt met betrekking tot de studievoortgang van de leerlingen die ook door HIO begeleid worden. De begeleiding is bedoeld voor leerlingen van de leerjaren 1, 2 en 3 en voor leerlingen in het vierde leerjaar die nog problemen hebben met de rekentoets.

Voor meer informatie over HIO en de mogelijkheden op het gebied van ondersteuning klik hier.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl