Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator en vier leden. Als een leerling door leer- of gedragsproblemen op school niet goed functioneert, kan hij via de jaarcoördinator aangemeld worden bij het ondersteuningsteam.

Het ondersteuningsteam maakt in overleg met de mentor een plan van aanpak voor de leerling. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken of het probleem intern opgelost kan worden. Alles gebeurt in nauw overleg met de ouders/verzorgers. Lukt dit niet, dan kan het ondersteuningsteam een beroep doen op het zorgadviesteam (ZAT). Daarin zitten externe hulpverleners zoals de schoolarts of de schoolmaatschappelijk werker samen met de ondersteuningscoördinator van de school.

Mevrouw Anita Gouda is de ondersteuningscoördinator van de school. De leden van het ondersteuningsteam zijn mevrouw Jolanda Bijnagte, de heer Peter Vondenhoff en mevrouw Karin van Oevelen. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school of via hun e-mail.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl