Vertrouwenspersoon

Het ZuidWestHoek College heeft een vertrouwenspersoon in de persoon van mevrouw Nienke van der Male. Zij is beschikbaar voor alle leerlngen en ook voor de ouders. Leerlingen kunnen op school en daarbuiten voor advies en hulp een beroep op haar doen. Door ziekte, huiselijke omstandigheden, aanpassingsmoeilijkheden, maar bijvoorbeeld ook door  sociaal-emotionele problemen kunnen leerlingen wel eens niet goed in hun vel zitten. Daaronder lijden soms ook hun studieresultaten. Een gesprek met de vertrouwenspersoon (maar ook met de mentor of jaarcoördinator) kan de leerling vaak al weer op weg helpen. Soms kan er beter contact worden gelegd met hulpverlenende instanties buiten de school.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl