Leerwegen

Het vmbo kent vier 'leerwegen':

 • De theoretische leerweg (mavo).
  Het mavo-examen omvat zes theorievakken. Het diploma geeft toegang tot mbo niveau 3 en 4 en (onder voorwaarden) havo 4.
 • De gemengde leerweg.
  De gemengde leerweg kent vijf theorievakken. Daarnaast is er een beroepsgericht vak. Het diploma geeft toegang tot mbo niveau 3 en 4.
 • De basisberoepsgerichte leerweg.
  Deze leerweg leidt op voor mbo niveau 2.
 • De kaderberoepsgerichte leerweg.
  Deze leerweg leidt op voor mbo niveau 3 en 4.
  Zowel de basisberoepsgerichte leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg kennen vier theorievakken en een beroepsgericht programma.

Naast de verplichte examenvakken zijn er ook schoolvakken zoals maatschappijleer, levensbeschouwelijke vorming, lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming. 

Binnen zijn leerweg kiest elke leerling voor een opleidingsgebied en een afdeling, die het beste bij hem passen. Het ZuidWestHoek College biedt drie opleidingsgebieden (sectoren) met de meest bijbehorende afdelingen aan:

 • Techniek
 • Zorg en Welzijn
 • Economie

 
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl