Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, nemen deel aan het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Deze vorm van onderwijs is op onze school duidelijk zichtbaar: kleinere groepen (BBL), meer tijd voor begeleiding door de docenten en een handelingsplan voor elke individuele leerling.

Sommige leerlingen hebben meer gespecialiseerde begeleiding nodig. Het Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs maakt het dan mogelijk, deze door de nevenvestiging Pomona te laten aanbieden.

Het ZuidWestHoek College is (met de overige scholen binnen de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.) lid van dit samenwerkingsverband, evenals andere VO-scholen in de regio.

 
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl