Leerwerktraject (LWT)

Het ZuidWestHoek College biedt haar leerlingen in klas 4 van de basisberoepsgerichte leerweg de mogelijkheid van een 'leerwerktraject' (LWT) aan. Een leerling gaat dan drie dagen naar school en leert twee dagen in de bedrijfspraktijk. Zo kan hij de basisberoepsgerichte leerweg afsluiten met een diploma met de aantekening LWT. Hiermee kan hij doorstromen naar de verwante niveau 2 opleiding binnen het ROC. Het LWT-programma biedt veel praktijk, zowel binnen als buiten de school. Plaatsing is mogelijk in klas 4, uitsluitend na overleg tussen leerling, ouders, school en bedrijf. Er wordt dan een leerwerkovereenkomst gesloten.

Een LWT-leerling doet examen in Nederlands en in het beroepsgerichte vak. Daarnaast wordt ook Rekenen afgetoetst. Ook kunnen onderwerpen uit wiskunde, natuur-/scheikunde, biologie en economie tot het pakket behoren.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl