Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage draagt in belangrijke mate bij aan de realisatie van 'Actief burgerschap en sociale integratie'. In het kort is de doelstelling hiervan dat iedere jongere kennis maakt met de sociaal-culturele aspecten van onze samenleving en hier enige tijd actief aan deelneemt. De school ziet het als haar taak om naast het aanbrengen van kennis en vaardigheden de leerlingen ook te leren open te staan voor de samenleving in al haar vormen: op sociaal, economisch en politiek gebied. Op deze wijze moedigt de school de leerlingen aan om op een positieve manier aan de samenleving deel te nemen.

De stage is geprogrammeerd in het eerste en tweede leerjaar. Op deze manier is er een doorlopende lijn naar het derde en vierde leerjaar waarin de vakgerichte stages plaatsvinden. De maatschappelijke stage wordt uitgevoerd bij non-profit instellingen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties.


 

 
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl