Mavo

De mavo biedt unieke uitdagende kansen. De theoretische en de gemengde leerweg (door ons mavo genoemd) zijn in veel onderdelen identiek. We hebben de sterke kanten van beide leerwegen gebundeld in onze unieke mavo-route. In de bovenbouw is er voor alle mavoleerlingen een aanbod van 4 specifieke beroepsgerichte lesuren per week opgenomen. Tijdens deze uren wordt nadrukkelijk gewerkt aan de oriëntatie op het beroepenveld en op de vervolgopleiding. Ook vindt er een eerste voorbereiding op vakvaardigheden plaats. In de vierde klas van de mavo kan uit 5 varianten worden gekozen om de opleiding af te gaan ronden:

1. theoretische leerweg met 7 theoretische vakken;

2. theoretische leerweg met 7 theoretische vakken en één beroepsgericht vak;

3. theoretische leerweg met 6 theoretische vakken en één beroepsgericht vak;

4. theoretische leerweg met 6 theoretische vakken;

5. de gemengde leerweg met 5 theoretische vakken en één beroepsgericht vak.

De keuze voor het definitieve pakket wordt dus uitgesteld naar het vierde leerjaar en alle doorstromingsmogelijkheden blijven zo lang mogelijk open.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl