Sectoren en afdelingen

Binnen zijn leerweg kiest elke leerling voor een opleidingsgebied en een afdeling, die het beste bij hem passen. Binnen de afdeling is sprake van de keuze voor een profiel. Het ZuidWestHoek College biedt drie opleidingsgebieden (sectoren) met bijbehorende profielen aan:

- Techniek
- Zorg en Welzijn
- Economie

Sectoren en profielen

Het ZuidWestHoek College biedt binnen het vmbo de sector Techniek aan met de profielen Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Bouwen, Wonen & Interieur (BWI).
In het opleidingsgebied (sector) Zorg en Welzijn wordt het profiel Zorg & Welzijn aangeboden.
In de sector Economie worden de profielen Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) en Economie & Ondernemen voor alle leerwegen aangeboden.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl