Veiligheid

In contacten met leerlingen besteden we veel aandacht aan de manier waarop we met elkaar willen omgaan. Natuurlijk doen wij er alles aan om seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld (ook pesten) te vermijden. Pesten komt helaas overal voor en kan grote gevolgen hebben. Meestal gebeurt het stiekem, waardoor het zo goed als onmogelijk is om pesterijen helemaal uit te bannen. Dit geldt ook voor moderne vormen van pesten via de digitale snelweg door misbruik van chatboxen etc. (digitaal pesten).

Dat betekent niet dat de school dan maar werkeloos toeziet. Het ZuidWestHoek College is steeds alert op een maximale sociale veiligheid en besteedt er ook tijdens de lessen veel aandacht aan.

Om leerlingen en ouders extra houvast te bieden, heeft de Raad van Bestuur van OMO op 1 juli 2003 de 'regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie' vastgesteld. Daarnaast is er voor de school een pestprotocol vastgesteld. in dit verband kunnen ook de vertrouwenspersonen worden aangesproken. Verder kent Ons Middelbaar Onderwijs een onafhankelijke klachtencommissie.

 
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl