Beleid bij slecht weer

Wanneer er sprake is van heel slecht weer hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • We gaan ervan uit dat leerlingen en ouders er alles aan doen om veilig en tijdig op school te komen.
  • Wanneer een leerling door de extreme weersomstandigheden niet in staat is (geweest) om op school te komen, meldt de ouder/verzorger dit direct telefonisch aan de school en meldt de leerling zich de volgende dag bij de coördinator met een door de ouders ondertekende notitie in het contactboekje.
  • Naar de omstandigheden zal een besluit genomen worden over de rechtmatigheid van het verzuim.
  • Bij een afgegeven weeralarm zal de school die maatregelen nemen met als uitgangspunt "een veilige komst van en naar huis". Wij gebruiken daarvoor als bron de website: http://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen/utrecht. De maatregelen die door de school genomen zullen worden, zetten we dan direct op de website van de school.
  • De regeling van busdiensten is te volgen via de website: http://www.arriva.nl/Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl