Veilig naar school

Bij een schoolloopbaan hoort ook de reis naar en van school. Vooral als leerlingen per fiets of brommer/scooter komen, lopen zij verkeersrisico’s. Dit geldt zeker voor leerlingen uit klas 1 op hun nieuwe schoolroutes. Het relatief grote aantal verkeersslachtoffers onder de schooljeugd is helaas een bekend feit. Vaak zijn ongevallen het gevolg van eigen risicogedrag. Wij wijzen onze leerlingen op veilig verkeersgedrag en de voordelen ervan. Zo helpen wij het aantal ongelukken terugdringen.

Onze school heeft natuurlijk ook in dit kader een goede relatie met de regionale politie. De ouderraden van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Bergen op Zoom hebben langs de gebruikelijke schoolroutes pleisterplaatsengeorganiseerd. Het project heeft steun van de regiogemeenten en om de continuïteit te borgen is er intussen een stichting opgericht. Al enkele jaren zijn er langs alle gangbare fietsroutes ’Veilig Honk’-adressen. Deze adressen hebben een felgekleurd logo en zijn door de plaatselijke politie gescreend. De bewoners bieden een veilige haven, plakken zo nodig een pleister en helpen met reparatiemateriaal. Soms is er zelfs een reservefiets. Leerlingen dienen uiteraard altijd hun schoolpas te kunnen tonen. De Veilig Honk-routes naar school toe zijn te vinden op de website van de Stichting Ondersteuning Veilig Honk (www.veilighonk.com). Aan het begin van elk schooljaar krijgen de leerlingen een actueel routebestand.

 

 
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl