Het ZuidWestHoek College

De missie van het ZuidWestHoek College luidt Ruimte voor idealen! Samen talenten ontplooien! Hieronder kunt u lezen wat dit voor het leren en werken binnen onze school betekent. U leest ook wat wij met ons onderwijs en schoolleven willen aanbieden.

  1. Voor het ZuidWestHoek College is het verzorgen van goed onderwijs een kerntaak.
  2. Kwaliteit heeft bij ons vóór alles betekenis in het onderwijsaanbod en de leerlingbegeleiding. Maar kwaliteit vindt u ook terug in de manier waarop wij met leerlingen en ouders omgaan.
  3. Mensen zijn het belangrijkst binnen het ZuidWestHoek College. Leerlingen en medewerkers die zich goed voelen, presteren goed. Daarom bieden wij leerlingen een prettig schoolklimaat en zoveel mogelijk begeleiding op maat. Hierdoor voelen zij zich geborgen.
  4. Het ZuidWestHoek College handelt vanuit het centrale beleid van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. Tegelijk kent de school een eigen schoolcultuur, lokaal gekleurd en het resultaat van de eigen geschiedenis.

Onze voornaamste bezigheid is leerlingen te laten leren. Maar in onze ogen is dat meer dan alleen 'kennis leveren'. Wij willen ook vaardigheden, normen en waarden overdragen. Het gaat om de ontplooiing van het individu én het leren samenwerken met anderen. Daarom vindt ons onderwijs niet alleen plaats binnen vier schoolmuren. Wij brengen onze leerlingen in contact met de 'buitenwereld' door projecten en activiteiten van allerlei aard. Onze school staat volop in het leven. Het is geen afgeschermde of naar binnen gerichte organisatie. Wij staan open voor alles wat er in de wereld gebeurt.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl