Academische Opleidingsschool

Als ZuidWestHoek College zijn wij verbonden en geven wij mede uitvoering aan de Academische Opleidingsschool (AOS). In een academische opleidingsschool wordt 40% van het curriculum van de lerarenopleiding uitgevoerd. Ook doen docenten van deze scholen onderzoek naar de lespraktijk van hun eigen school.

Daarnaast werken op iedere school gecertificeerde opleidingsdocenten en begeleiders (schoolpracticumdocenten). Je kunt dus op alle scholen terecht voor stages.

Een academische school is meer: begeleiding van beginnende docenten en doorlopende professionalisering van meer ervaren collega's. Een academische opleidingsschool richt zich dus op professionalisering van docenten.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl