Informatieavonden

Gedurende het schooljaar vinden diverse informatieavonden plaats. Tijdens deze avonden wordt u als ouder geïnformeerd over de gang van zaken in de klas van uw kind voor het komende schooljaar en over de diverse activiteiten die dat jaar zullen plaatsvinden of over specifieke zaken gedurende het schooljaar. Tevens is er ruimte om kennis te maken met de mentor van uw kind (bij aanvang van het nieuwe schooljaar). De data voor de informatieavonden zijn terug te vinden in de jaarkalender op het intranet. U wordt voor deze en eventuele tussentijdse informatieavonden ook tijdig per mail uitgenodigd.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl