Boekenpakket

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 ontvangen scholen van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmaterialen, die specifiek voor een leerjaar door de school worden voorgeschreven en noodzakelijk zijn voor het volgen van het onderwijsprogramma. Scholen moeten deze schoolboeken en dit lesmateriaal gratis ter beschikking stellen aan leerlingen. Wij brengen de ouders hiervoor dan ook geen kosten of borgsom in rekening.

Met betrekking tot de levering van boeken wordt door de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs een mantelcontract afgesloten. Momenteel is dat met de firma Iddink Voortgezet Onderwijs BV. Het boekenpakket voor de leerlingen wordt daar dan ook rechtstreeks besteld. De meeste boeken dienen uiteraard op het eind van het schooljaar ook weer in goede staat terug ingeleverd te worden, met uitzondering van bepaalde (werk)boeken die slechts een jaar meegaan. Hoewel atlassen officieel niet in het rijtje van gratis aan te leveren schoolboeken vallen, worden deze tot op heden door de school wel ter beschikking gesteld via zogenaamde klassensets. Ouders ontvangen tijdig bericht over de precieze gang van zaken bij bestelling en (in)levering van de boekenpakketten.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl