Stichting Leergeld

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolkamp) zijn voor steeds meer ouders niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel een beroep doen op Stichting Leergeld. Als ouders een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten)schoolse activiteiten, komt een medewerker van de stichting op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Stichting Leergeld is ook binnen het gebied van de scholengroep actief (zie website www.leergeld.nl). Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij Stichting Leergeld Bergen op Zoom, Postbus 103, 4600 AC Bergen op Zoom (0164-262912).
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl